Monday, November 16, 2009

Przykład gwarantowanej symetrycznej struktury "rozkraczonej" na złocie

Struktura to produkt finansowy składający się z części bezpiecznej (np. obligacje lub lokata bankowa) oraz ryzykownej (opcje).

Struktura gwarantowana zapewnia zwrot 100% kapitału na koniec okresu. Struktura nie musi być gwarantowana - można założyć pewien dopuszczalny poziom ryzyka - maksymalną stratę.

Celem struktury "rozkraczonej" jest zarobienie na ekstremalnych ruchach cen w nieznanym kierunku - możliwy jest zarówno wzrost ceny jak i jej spadek.

Symetryczna (pod względem wielkości pozycji) struktura rozkraczona zakłada otwarcie pozycji o takiej samej wielkości w przeciwstawnych kierunkach. Symetryczność może także dotyczyć zakładanej zmiany w obu kierunkach. Struktura może także być asymetryczna w jednym lub obu wymiarach.

Poniżej znajdują się wyliczenia dla przykładowej gwarantowanej symetrycznej pod względem wielkości pozycji struktury "rozkraczonej", jaką w chwili obecnej możnaby skonstruować dla złota.


Założenia:

aktualna cena złota: $1.130
kurs USDPLN: 2.7314

opcja PUT @ $1,030 (-8%) 2010-04-01
opcja CALL @ $1,310 (+15,8%) 2010-04-01
okres: 156 dni

1,030 i 1,310 to maksymalne poziomy cen opcji out-of-money akceptowane w chwili obecnej na platformie XTB

stopa wolna od ryzyka: 5%

wielkość pozycji: 0.1 lot

Wynik:

koszt strategii - premia opcyjna (Po): 3,510 zł

break-even dla opcji: 987.13 (-12,64%) / 1,352.87 (+19,72%)

wymagana bezpieczna pozycja S:

S = Po / ( (1+rf)^n - 1 )

n - okres inwestycji w latach, w tym przypadku 156/365

S = 191,327 zł

łączna wartość inwestycji (Po+S): 194,837 zł

udział aktywów:


opcja: 1,8%
bezpieczne: 98,2%

Notowania pochodzą z platformy XTB.

No comments: