Tuesday, April 6, 2010

Długi ogon rozkładu dziennych zmian

Histogram dziennych zmian pokazuje występowanie długich ogonów oraz potwierdza asymetrię rozkładu.

MIN = -20,46%, MAX = 16,61%

No comments: