Thursday, April 15, 2010

Porównanie wybranych polskich funduszy inwestycyjnych i WIGDo porównania wybranych zostało 6 funduszy akcyjne:
  • Arka Akcji (od 1998-04; akytwa: 3,189 mld zł) - zauważalnie lepszy niż rynek, praktycznie w całym okresie
  • DWS Akcji (od 1998-01; 181,8 mln zł) - lekko lepszy niż rynek; na początku 2000. radził sobie znacznie lepiej, potem nastąpiła konwergencja
  • ING Akcji (od 1998-03; 386,8 mln zł) - lekko lepszy niż rynek; podobnie jak DWS, na początku 2000. radził sobie lepiej, choć nie tak wyraźnie jak DWS
  • PioneerAgresywny (od 1995-12; 2,237 mld zł) - sporo słabszy niż rynek, praktycznie trwale od około 2005
  • PKO Akcji (od 1998-01; 873,2 mln zł) - sporo słabszy niż rynek, choć przed załamaniem w 2008 r. jego zachowanie były zbliżone do WIG
  • UniKorona Akcje (od 1997-01; 912,4 mln zł) - zauważalnie lepszy niż rynek, praktycznie w całym okresie
Co nie powino dziwić, generalnie fundusze akcyjne zachowują się podobnie jak rynek, będący ich benchmarkiem.Dodatkowe porównania:
  • niebenchmarkowy fundusz Investors FIZ (od 2007 r.) vs WIG oraz najlepiej zachowujący się otwarty fundusz akcyjny Arka - fundusz całkiem nieźle poradził sobie z załamaniem 2008/9, choć nie w pełni wykorzystał odbicia które rozpoczęło się w marcu 2009 r.
  • deklarowany jako niebenchmarkowy fundusz Opera 3gr FIZ (do 2007 r.) - notowania funduszu spadły mocniej niż WIG, a fundusz nie był w stanie wykorzystać odbicia zapoczątkowanego w 2009 r.; można na tej podstawie przyjąć hipotezę, że deklarowana niebenchmarkowość funduszu nie była w praktyce realizowana przed krachem
Niebenchmarkowy fundusz (aktywo) może stanowić zabezpieczenie przed gwałtownymi ruchami na giełdzie. Trzeba się jednak upewnić, że deklarowana niebenchamrkowość (niska korelacja z rynkiem), rzeczywiście ma miejsce. Nie da się na pdst. dostępnych danych stwierdzić, czy w dłuższym okresie inwestycja w niebenchmarkowe aktywa przynosi wyższą stopę zwrotu niż w indeks.Jeszcze jedno porównanie:
  • fundusz Pioneer Obligacji Plus (pomarańczowa linia) vs WIG, Pioneer Akcji i Arka Akcji - mimo załamania, inwestycja w akcje wydaje się bardziej opłacalna niż w obligacje skabowe w analizowanym okresie
Można postawić hipotezę, że znaczne odchylenie wartości akcji od zyskowności obligacji może być oznaką przereagowania rynku w jedną lub drugą stronę.

 Źródła:

No comments: