Saturday, April 3, 2010

Rozliczenie struktury na złocie z 14. listopada 2009 r.

Rozliczenie struktury zaproponowanej 14. listopada ur.

Kurs złota w dniu 1. kwietnia 2010 r. wyniósł $1126.80, czyli praktycznie bez zmian od 14. listopada ($1130).

Zakupione opcje out-of-money wygasły zatem na 0.

Przy założonej stopie wolnej od ryzyka na poziomie 5%, strategia praktycznie wyszłaby na zero (minimalny zysk poniżej 0.5%).

No comments: