Thursday, April 15, 2010

S&P500 vs trajektoria losowa o rozkładzie normalnym zmian

Wykres przedstawia zestawienie notowań S&P500 (czarny) w okresie 1928-2010 oraz przykładowej trajektorii losowej (czerwony), opartej na rozkładzie normalnym i parametrach M=0.026% i SD=1.2% (w oryginale: M=0.0002607 i SD=0.01158964). Skala y logarytmiczna.

BTW:
  • przy założeniu 250-252 sesji w roku, dzienna zmiana o 0.026% oznacza 6.7-6.8% rocznie. W rzeczywistości w badanym okresie, średnioroczny wzrost indeksu wyniósł 5,226%
  • dla porównania, w okresie ostatnich 19 lat, średnioroczny wzrost na WIG20 wyniósł  18.69% przy "wzroście implikowanym" na pdst. zmian dziennych na poziomie 28.96-29.22%

No comments: