Friday, April 16, 2010

Spread / koszty transakcyjne czynią wielką różnicę przy high frequency trading

Na poniższym wykresie znajduje się prezentacja pewnej niezwykle prostej strategii inwestycyjnej przetestowanej na 4 tys. ostatnich sesji na WIG20 (użytego zamiast FW20). Czarna linia przedstawia wyniki strategii, podczas gdy czerwona - notowania WIG20 w tym samym okresie:
Jest to strategi typu high-frequency trading, wymagająca wykonywania dużej ilości transakcji.

Zobaczmy zatem co się stanie, jeżeli w obliczeniach uwzględnimy koszty transakcji w postacji 1-punktowego spreadu przy zakupie i sprzedaży każdego kontraktu:
Jak widać, strategia staje się nieprzewidywalna, a w wielu okresach po prostu się rozjeżdzą i zaczyna generować straty.

Z drugiej strony, tak jak zaznaczyłem wcześniej, to bardzo prosta strategia, którą można poprawić w celu uzyskiwania lepszych zwrotów na poszczególnych inwestycjach. Można się także zastanowić jak zminimalizować koszty transakcyjne :)

No comments: