Sunday, April 11, 2010

Wstępna analiza notowań EURUSD

W ramach ćwiczeń w R, tym razem wziąłem na warsztat notowania EURUSD w okresie od początku 1971 r. do 19. lutego 2010 r.

Oto rezultaty:I jeszcze kilka parametrów:
  • średnia zmiana dzienna: 0.01143% (max = 6.395%, min=-5.702%)
  • dzienne odchylenie standardowe: 0.64466%
  • kurtosis: 7.268211 (rozkład normalny = 3)
  • skewness: 0.1196650 (rozkład normalny = 0)

No comments: