Wednesday, April 14, 2010

Złoto - kolejny Cauchy?

Kolejne aktywo - futures na złoto.


Wyniki obliczeń:
 • średnia i mediana: odpowiednio  0.0004107 i 0.0000000
 • odchylenie standardowe: 0.01336887
 • maksymalne zmiany: -0.1838000 i 0.1503000
 • kurtoza: 16.32789
 • skośność: 0.2508968
 • ilość notowań w ramach poszczególnych odchyleń standardowych:
  • 1 - 0.8062061 (normalnie ok. 68%)
  • 2 - 0.9449649 (modelowo ok. 95%)
  • 3 - 0.9814598 (modelowo ok. 99,7%)
  • 4 - 0.9931694
  • 5 - 0.9971702
  • 6 - 0.9985363 (standardowo 6 sigm to 0.999999998027)
 • odległość najdalszych notowań wyrażona w liczbie odchyleń standardowych:
  • najsilniejszy wzrost - 11.24392 sigm
  • najsilniejszy spadek - 13.75209 sigm

No comments: