Sunday, May 9, 2010

Silna autokorelacja miesięcznej zmienności na S&P500


Badanie autokorelacji miesięcznych zakresów ekstremalnych wahań (różnic maksymalnego wzrostu i spadku) wykazuje silną zależność.


Miesięczne rozkłady dziennych zmian, podobnie jak w przypadku innych aktywów, charakteryzują się długimi ogonami i sporymi różnicami między rozkładami z poszczególnych miesięcy:


Wyraźną, choć słabszą autokorelacja między miesięcznymi zakresami ekstremów można zauważyć również w przypadku WIG20:


Jeszcze słabsza autokorelacja występuje w przypadku EURUSD:


Dłuższa autokorelacja (poza pewną korelacją ze zmiennością z poprzedniego miesiąca) nie występuje w przypadku gazu ziemnego:


No comments: