Saturday, May 8, 2010

WIG20 - brak stabilności rozkładu zmian

Poniższy wykres przedstawia przybliżenia gęstości prawdopodobieństwa dla dziennych zmian logarytmicznych w kolejnych okresach o długości 252 sesji (rok) dla WIG20:


Na podstawie obserwacji wykresu można założyć, że rozkład nie jest stabilny i charakteryzuje się długimi ogonami.

Podobną charakterystykę ma wykres zbierający kolejne okresy o długości 25 sesji (miesiąc):


Nieco inny obraz zmienności daje obserwacja ekstremalnych dziennych notowań w danym okresie w stosunku do średniej zmiany w okresie - tutaj wydaje się, że zakres zmienności jest względnie niezależny od średnich zmian:Potwierdza to analiza korelacji:

> cor(maxs2,means2)
[1] 0.1337164

> cor(mins2,means2)
[1] 0.06541987

> cor(means2,maxs2-mins2)
[1] 0.02940303

ale:

> cor(mins2,maxs2)
[1] -0.79189225


No comments: