Friday, May 21, 2010

World Top Investor 2009-10: (plus) +554,56% czy (minus) -83,18%?

Która z liczb robi większe wrażenie: zysk ponad 500% czy obsunięcie kapitału o ponad 80%?


No comments: