Sunday, May 9, 2010

Zachowanie rozkładów dziennych zmienności logarytmicznych dla WIG20 dla miesięcznych okresów w ostatnich 5 i 10 latach

Dla dodatkowego porównania stabilności rozkładów, przeprowadziłem analizę dla kolejnych 25-sesyjnych okresów (ok. miesiąca) dla danych za około ostatnich 5 i 10 lat (odpowiednio 1260 i 2520 sesji) do 2010-05-07 włącznie.

Najpierw wykres dla ostatnich 5 lat:Następnie ostatnich 10 lat:


Legenda:
  • czarne linie - estymowane rozkłady dla okresów miesięcznych (25 sesji)
  • czerwona krzywa - estymowany rozkład dla całego zakresu analizowanych danych w danym przypadku
  • zielona krzywa - modelowy rozkład normalny dla średniej i odchylenia standardowego wyliczonego dla całego zakresu analizowanych danych w danym przypadku

Wnioski:

  • w obu przypadkach rzeczywiste rozkłady z jednej strony wykazuje silniejsze skupienie wokół średniej, a z drugiej dłuższe/grubsze ogony, niż wynikałoby to z rozkładu normalnego
  • rozkłady dla poszczególnych miesięcy znacznie odbiegają zarówno od rozkładu normalnego jak i rozkładu estymowanego dla całego analizowanego okresu

No comments: